Keteyep Kucuprak Sorodot Gejebur (Lyrick Lagu Doel Sumbang)

Keteyep Kucuprak Sorodot Gejebur
Keteyep kucuprak sorodot gejebur
Hate baseuh ku rasa kacinta
Keteyep kucuprak sorodot gejebur
Hate baseuh ku rasa ka keukeuh

Cinta sanes kaleresan ti seureuleu
Deukeut sanes kaleresan ti sorodot
Keteyep kucuprak sorodot gejebur
Hate baseuh ku rasa kadeudeuh

Keteyep kucuprak sorodot gejebur
Hate baseuh ku rasa kanyaah
Deudeuh sanes kaleresan ti kosewad
Nyaah sanes kaleresan ti soledat

Babade bobo
Babade bobo
Emut ka didinya
Didina bobo
Didina bobo
Ngan ngimpen di dinya
Gugugah bobo
Gugugah bobo
Manteng ka dinya
Keteyep kucuprak sorodot gejebur

Keteyep kucuprak sorodot gejebur
Hate baseuh ku rasa melang
Keteyep kucuprak sorodot gejebur
Hate baseuh ku rasa ka hariwang

Sanes ti seureuleu sanes ti sorodot
Sanes ti kosewad sanes ti soledat

Keteyep kucuprak sorodot gejebur
Hate baseuh ku rasa kacinta
Keteyep kucuprak sorodot gejebur
Hate baseuh ku rasa kakeukeuh

Cinta sanes kaleresan ti seureuleu
Deukeut sanes kaleresan ti sorodot

Keteyep kucuprak sorodot gejebur
Hate baseuh ku rasa kadeudeuh
Keteyep kucuprak sorodot gejebur
Hate baseuh ku rasa kanyaah

Deudeuh sanes kaleresan ti kosewad
Nyaah sanes kaleresan ti soledat

Babade bobo
Babade bobo
Emut ka didinya
Didina bobo
Didina bobo
Ngan ngimpen di dinya
Gugugah bobo
Gugugah bobo
Manteng ka dinya
Keteyep kucuprak sorodot gejebur

Keteyep kucuprak sorodot gejebur
Hate baseuh ku rasa melang
Keteyep kucuprak sorodot gejebur
Hate baseuh ku rasa hariwang

Sanes ti seureuleu sanes ti sorodot
Sanes ti kosewad sanes ti soledat

0 komentar:

Post a Comment